Metatarsalgi

ICD-10 kod för Metatarsalgi är M774. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) (M77), som finns i kapitlet Sjukdomar i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt