Entesopati, ospecificerad

ICD-10 kod för Entesopati, ospecificerad är M779. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) (M77), som finns i kapitlet Sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt