Myalgi i fotled/fot

ICD-10 kod för Myalgi i fotled/fot är M791H. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats (M79), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt