Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad

ICD-10 kod för Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad är M795. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats (M79),…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt