Smärta, ospecifik i överarm

ICD-10 kod för Smärta, ospecifik i överarm är M796B. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats (M79), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt