Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat

ICD-10 kod för Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat är M799. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats (M79), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt