Felläkning av fraktur i axelled/överarm

ICD-10 kod för Felläkning av fraktur i axelled/överarm är M840B. Diagnosen klassificeras under kategorin Kontinuitetsavbrott i benvävnad (M84), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt