Fördröjd frakturläkning i bäckenet

ICD-10 kod för Fördröjd frakturläkning i bäckenet är M842E. Diagnosen klassificeras under kategorin Kontinuitetsavbrott i benvävnad (M84), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt