Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat

ICD-10 kod för Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat är M849. Diagnosen klassificeras under kategorin Kontinuitetsavbrott i benvävnad (M84), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt