Solitär bencysta i handled/hand

ICD-10 kod för Solitär bencysta i handled/hand är M854D. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur (M85), som finns i kapitlet Sjukdomar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt