Aneurysmal bencysta

ICD-10 kod för Aneurysmal bencysta är M855. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur (M85), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt