Annan bencysta

ICD-10 kod för Annan bencysta är M856. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur (M85), som finns i kapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt