Förlossningshinder orsakat av pannbjudning

ICD-10 kod för Förlossningshinder orsakat av pannbjudning är O643. Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning (O64), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt