Förlossningshinder på grund av skulderdystoci

ICD-10 kod för Förlossningshinder på grund av skulderdystoci är O660. Diagnosen klassificeras under kategorin Annat förlossningshinder (O66), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt