Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning

ICD-10 kod för Spontanförlossning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning är O800B. Diagnosen klassificeras under kategorin Spontanförlossning vid enkelbörd (O80), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt