Andra specificerade förlossningsskador på huvudet

ICD-10 kod för Andra specificerade förlossningsskador på huvudet är P128. Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada på huvudet (P12), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt