Medfödd pneumoni, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd pneumoni, ospecificerad är P239. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd pneumoni (lunginflammation) (P23), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96). Denna…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt