Barn till moder med graviditetsdiabetes

ICD-10 kod för Barn till moder med graviditetsdiabetes är P700. Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd (P70), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt