Medfödd muskelhypotoni

ICD-10 kod för Medfödd muskelhypotoni är P942. Diagnosen klassificeras under kategorin Muskeltonusrubbningar hos nyfödd (P94), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96). Denna ICD-kod…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt