Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad är Q049. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av hjärnan (Q04), som finns i kapitlet Medfödda…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt