Medfödd kornealgrumling

ICD-10 kod för Medfödd kornealgrumling är Q133. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar i ögats främre segment (Q13), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt