Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff

ICD-10 kod för Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff är Q222. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt