Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad är Q319. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av struphuvudet (Q31), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar,…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt