Medfödd trakeomalaci

ICD-10 kod för Medfödd trakeomalaci är Q320. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk (Q32), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt