Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad är Q339. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda lungmissbildningar (Q33), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt