Atresi av esofagus utan fistel

ICD-10 kod för Atresi av esofagus utan fistel är Q390. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar,…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt