Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel

ICD-10 kod för Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel är Q391. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt