Medfödd dilatation av esofagus

ICD-10 kod för Medfödd dilatation av esofagus är Q395. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt