Medfödd torsion av ovarium

ICD-10 kod för Medfödd torsion av ovarium är Q502. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av äggstockar, äggledare och breda ligament (Q50), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt