Antimykotiska antibiotika för systemiskt bruk

ICD-10 kod för Antimykotiska antibiotika för systemiskt bruk är T367. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med systemiska antibiotika (T36), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt