Salicylater

ICD-10 kod för Salicylater är T390. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke-opioidkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel (T39), som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt