Acetylkolinesterashämmare [antikolinergika]

ICD-10 kod för Acetylkolinesterashämmare [antikolinergika] är T440. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet (T44), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt