Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister)

ICD-10 kod för Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister) är T461. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (T46), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt