Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet

ICD-10 kod för Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet är T464. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (T46), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt