Diklormetan

ICD-10 kod för Diklormetan är T534. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten (T53), som finns i kapitlet Skador,…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt