Arsenik och dess föreningar

ICD-10 kod för Arsenik och dess föreningar är T570. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra oorganiska substanser (T57), som finns i kapitlet Skador,…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt