Andra specificerade effekter av bristsituation

ICD-10 kod för Andra specificerade effekter av bristsituation är T738. Diagnosen klassificeras under kategorin Effekter av annan bristsituation (T73), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt