Ospecificerad effekt av bristsituation

ICD-10 kod för Ospecificerad effekt av bristsituation är T739. Diagnosen klassificeras under kategorin Effekter av annan bristsituation (T73), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar och…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt