Effekter av elektrisk ström

ICD-10 kod för Effekter av elektrisk ström är T754. Diagnosen klassificeras under kategorin Effekter av andra yttre orsaker (T75), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt