Fettemboli (traumatisk)

ICD-10 kod för Fettemboli (traumatisk) är T791. Diagnosen klassificeras under kategorin Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras på annan plats…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt