Ospecificerad tidig komplikation till trauma

ICD-10 kod för Ospecificerad tidig komplikation till trauma är T799. Diagnosen klassificeras under kategorin Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt