Läkemedelsreaktion p.g.a. allergi, idiosynkrasi

ICD-10 kod för Läkemedelsreaktion p.g.a. allergi, idiosynkrasi är T887A. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt