Läkemedelsreaktion UNS

ICD-10 kod för Läkemedelsreaktion UNS är T887X. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt