Sena besvär av sårskada på huvudet

ICD-10 kod för Sena besvär av sårskada på huvudet är T901. Diagnosen klassificeras under kategorin Sena besvär av skador på huvudet (T90), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt