Sena besvär av whiplash-skada

ICD-10 kod för Sena besvär av whiplash-skada är T918A. Diagnosen klassificeras under kategorin Sena besvär av skada på hals och bål (T91), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt