Sena besvär av fraktur på arm

ICD-10 kod för Sena besvär av fraktur på arm är T921. Diagnosen klassificeras under kategorin Sena besvär av skador på övre extremitet (T92), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt