Sena besvär av fraktur på lårben

ICD-10 kod för Sena besvär av fraktur på lårben är T931. Diagnosen klassificeras under kategorin Sena besvär av skador på nedre extremitet (T93), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt