Covid-19, virus påvisat

ICD-10 kod för Covid-19, virus påvisat är U071. Diagnosen klassificeras under kategorin Kod som kan tas i bruk med kort varsel (U07), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt