Resistens mot penicillin

ICD-10 kod för Resistens mot penicillin är U820. Diagnosen klassificeras under kategorin Resistens mot betalaktamantibiotika (U82), som finns i kapitlet Koder för särskilda ändamål (U00-U99).…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt