ESBL-M (ESBL av pAmpC-typ)

ICD-10 kod för ESBL-M (ESBL av pAmpC-typ) är U822B. Diagnosen klassificeras under kategorin Resistens mot betalaktamantibiotika (U82), som finns i kapitlet Koder för särskilda ändamål…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt